404 errors เป็นสิ่งที่สามารถเกิดได้ทุกเว็บไซต์ และคำว่า 404 error นั้นก็คือ การหา หน้าเพจ ไม่พบ หรืออาจจะเกิดกับ url ที่เสีย ซึ่งนั้นก็อาจจะเกิดได้จากหลายวิธี อย่างเช่น การย้ายเว็บไซต์ วั้นนี้เราจะมาเสนอ ปลั๊กอินของ wordpress ที่ชื่อ Permalink Finder ซึ่งจะแก้ปัญหาเกือบทั้งหมดของหน้าเพจที่มีการผิดพลาด 404 error ของเว็บไซต์คุณ