CMS ยอดนิยม WordPress ออกรุ่น 3.1 รหัส “Reinhardt” แล้ว ของใหม่ที่สำคัญในรุ่นนี้ได้แก่


  • Internal Linking – หน้าจอแทรกลิงก์จะมีช่องสำหรับค้นหาเว็บเพจอื่นๆ ในเว็บเดียวกัน ช่วยให้ไม่ต้องค้นลิงก์เว็บตัวเองจากกูเกิลเพื่อเอามาใส่
  • Admin Bar – แถบปุ่มลัดด้านบนของเว็บเพจ แบบเดียวกับ WordPress.com
  • Streamlined Writing Interface – ปรับหน้าเขียนบล็อกให้ดูง่ายขึ้น ตัวเลือกที่ไม่สำคัญจะถูกซ่อนไว้
  • Post Formats – สามารถเลือกรูปแบบของ “โพสต์” ได้ พูดง่ายๆ ว่ามันเป็นธีมย่อยของส่วนเนื้อหา (ภาษา Drupal มันคือ Content type) รายละเอียดอ่านที่ Post Formats
  • Network Admin – ตัวเลือกหมวดใหม่ สำหรับคนที่ทำ multisite รายละเอียดอ่านที่ Network Admin
  • อย่างอื่นๆ ได้แก่ ปรับปรุงการ import/export, ปรับปรุง custom content type, ปรับสีของหน้าจอ admin เป็นต้น อ่านรายละเอียดได้จาก WordPress 3.1 Codex