หลังจากที่ได้ลง Appserve เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะมาสร้างฐานข้อมูลเพื่อให้ WordPress ใช้ในการเก็บค่า config ต่างๆ ที่จำเป็นต่อระบบของ WordPress รวมทั้ง บทความ

1. เข้าไปที่ localhost/phpmyadmin จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้ใส่ user และ password ที่เราได้สร้างไว้ตอนลง Appserve ในที่นี้ใช้เป็น

Username : root
Password : root

2. สร้าง ชื่อฐานข้อมูลตามชื่อที่คุณต้องการ ตรงนี้ก็ต้องจำนะครับ จำไม่หมด จดก็ดีกว่าจำน๊ะ –> เลือกเป็น utf8_unicode_ci –> กด สร้าง ครับ

3. ถือเป็นการเสร็จสิ้น การสร้างฐานข้อมูลแล้วครับ (ไม่ต้องไปสร้าง ตารางอีกนะครับ เพราะ เดี๋ยวพี่ Word press เค้าจะจัดการเรื่องตารางให้เราเอง)