การตลาดดิจิตอล คือ การตลาดที่ถูกพัฒนามาจากการตลาดสมัยก่อน โดยเป็นการทำการตลาดแทบทั้งหมดผ่านสื่อดิจิทัล หรือเพียงแค่ใช้สื่อดิจิทัลเป็นส่วนเสริมให้กับการตลาดของตน การตลาดยุคดิจิทัลเป็นการตลาดแบบ 2 ทาง (Two way Communication) เป็นการสื่อสารที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่ตนเองเลือกใช้ได้ การที่ลูกค้ามีการโต้ตอบกับบริษัทหรือการตลาดของคุณมากขึ้นส่งผลให้ผู้ที่ทำการตลาดมีข้อมูลของลูกค้ามากขึ้น สามารถนำข้อมูลที่ได้ในวงกว้างนี้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการทำการตลาดที่ตรงใจ และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกใช้การตลาดดิจิทัล จะเกิดสิ่งที่ดีและไม่ดี ควบคู่กันไป เพราะว่าการตลาดแบบ 2 ทางนี้ ลูกค้าของคุณสามารถ แนะนำ วิเคราะห์ วิจารณ์ บางทีถึงขั้น “ด่า” หนักๆ เข้าก็จะใช้คำไม่สุภาพ คุณต้องพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งกระบวนการในการป้องกันสิ่งเปล่านี้ ตัวอย่างเช่น

การคอมเม้น

  • ถ้าเป็นคอมเม้นที่ดี คุณก็ควรที่จะน้อมรับคำชื่อชม และกล่าวคำว่า “ขอบคุณ
  • ถ้าเป็นคอมเม้นที่เป็นการวิจารณ์ ก็พิจารณาเลือกและเก็บสิ่งที่ เค้าวิจารณ์มาวิเคราะห์ ว่าสิ่งที่คนนั้นคอมเม้นมามันคุ้มที่จะเปลี่ยน มันคุ้มที่จะปรับปรุงหรือไม่ มันดีไม่ดีอย่างไร
  • ถ้าเป็นการ “ด่า” “ใช้คำหยาบคาย” “แสดงกิริยาไม่พอใจ” ต้องดูเหตุผลของเค้า ว่าเหตุที่คนนั้นไม่พอใจเกิดจากอะไร จึงทำให้คนนั้นไม่พอใจ และก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรช่วยคนนั้นแก้ปัญหาโดยด่วน

การจัดการตรงนี้นับว่ามีความสำคัญมาก และควรจัดลำดับให้ดี และสิ่งที่คุณทำหรือเปลี่ยนแปลงเพราะความคิดเห็นของคนบางคนนั้น คุ้มหรือไม่ ดีหรือไม่ จะเป็นผลอย่างไรถ้าคุณเปลีย่นแปลง โอนอ่อนต่อคอมเม้นของคนแค่คนเดียว ฉะนั้น คุณควรพิจารณาตรงนี้ให้ดี เพราะอาจมีผลกระทบกับอนาคตของบริษัทคุณเลยก็ได้