ปกติแล้ว เวลาที่เราทำ album รูปภาพด้วย plugin nextgen ภาพของแต่ละอัลบั้มจะลิงค์ไปยัง page เท่านั้น แต่ในบางกรณีที่เราต้องการให้มันลิงค์ไปยัง หน้า post เรายังลิงค์ไปไม่ได้ เพราะระบบพื้นฐานของ nextgen ไม่ได้ทำการรองรับการลิงค์ไปยังหน้า post โดยตรง

แต่วันนี้ MR.WORDPRESS มีทางแก้ให้กับทุกท่านแล้วครับ ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ ค่อยทำไปด้วยกันนะครับ

1.สร้างฟังชั่นในการค้นหา post แต่ละตัว โดยหาไฟล์ plugins/nextgen-gallery/admin/functions.php ให้แทรกโค๊ตข้างล่างนี้ ก่อนแท็กปิด ?> ตัวสุดท้าย

function ngg_dropdown_posts( $default = 0 ) {

global $wpdb, $post_ID;

$items = $wpdb->get_results( $wpdb->prepare("SELECT ID, post_title FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'post' AND post_status != 'trash' ORDER BY menu_order") );

if ( $items ) {

foreach ( $items as $item ) {

  if (!empty ( $post_ID ) ) {

   if ( $item->ID == $post_ID ) {

    continue;

   }

 }

  if ( $item->ID == $default)

   $current = ' selected="selected"';

   else

   $current = '';

   echo "nt " . esc_html($item->post_title) . "";

   }

  } else {

  return false;

  }

}

2. เปิดไฟล์นี้ขึ้นมา plugins/nextgen-gallery/admin/manage-images.php

หาโค๊ดนี้

parent_dropdown($gallery->pageid);

แทรกโค๊ดนี้ลงไป

ngg_dropdown_posts($gallery->pageid);

3.จาก 2 บรรทัดข้างบนได้สร้าง ฟังชั่นในการดึงหน้าโพสต์เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้เราจะมาสร้าง Dropdown list ให้เปิดไฟล์นี้ขึ้นมา plugins/nextgen-gallery/admin/manage-images.php หาโค๊ดนี้

<select style="width: 95%;" name="parent_id"> <option value="0"></option> </select>

<input id="group" class="button-secondary action" name="addnewpage" type="submit" value="<?php _e ('Add page', 'nggallery'); ?>" />

แทรกโค๊ตนี้

:

 

<input id="group" class="button-secondary action" name="addnewpost" type="submit" value="<?php _e ('Add post', 'nggallery'); ?>" />

4.เปิดไฟล์ plugins/nextgen-gallery/admin/manage.php ขึ้นมา และหาโค๊ตนี้

if (isset ($_POST['addnewpage'])) {

แทรกโค๊ตนี้ลงไป จะได้ดังนี้

if (isset ($_POST['addnewpost'])) {

// Add a new post

check_admin_referer('ngg_updategallery');

$category_id = esc_attr($_POST['category_id']);

$gallery_title = esc_attr($_POST['title']);

$gallery_name = $wpdb->get_var("SELECT name FROM $wpdb->nggallery WHERE gid = '$this->gid' ");

// Create a WP post

global $user_ID;

$post['post_type'] = 'post';

$post['post_content'] = '[nggallery id=' . $this->gid . ']';

$post['post_parent'] = 0;

$post['post_author'] = $user_ID;

$post['post_status'] = 'publish';

$post['post_title'] = $gallery_title == '' ? $gallery_name : $gallery_title;

$post['post_category'] = array($category_id);

$post = apply_filters('ngg_add_new_post', $post, $this->gid);

$gallery_pageid = wp_insert_post ($post);

if ($gallery_pageid != 0) {

$result = $wpdb->query("UPDATE $wpdb->nggallery SET title= '$gallery_title', pageid = '$gallery_pageid' WHERE gid = '$this->gid'");

nggGallery::show_message( __('New gallery post ID','nggallery'). ' ' . $pageid . ' -> ' . $gallery_title . ' ' .__('created','nggallery') );

}

}

เราก็จะได้ Dropdown ที่มีหน้า Post เอาไว้เลือก Page link to Post กันแบบชื่นบานได้แล้วครับ

ที่มา : http://wordpress.org/support/topic/360567