หลักสูตร WordPress Theme Design

ในปัจจุบันนี้การนำเอา WordPress ไปพัฒนาเป็นเว็บไซต์กำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่า WordPress นั้นง่ายต่อการใช้งาน และการพัฒนาต่อยอด จนเกิดเป็นธุรกิจใหม่หลายอย่างที่เกี่ยวกับ WordPress เช่น ธุรกิจรับทำเว็บไซต์ด้วย WordPress และธุรกิจสร้าง Theme WordPress ขาย ซึ่งก็มีคนไทยหลายคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มาแล้วยกตัวอย่างเช่น คุณ พีระพงษ์ ซึ่งมียอดขาย Theme ใน Theme Forest หลายสิบล้านบาท

บริษัทของเราเองก็เป็นบริษัทที่รับทำเว็บไซต์ด้วย WordPress โดยตรง เรามีทีมผู้สอนที่เป็น WordPress Developer ทำงานทางด้านออกแบบเว็บไซต์ด้วย WordPress มามากกว่า 5 ปีที่จะสามารถแชร์ประสบการณ์ในการออกแบบ Theme WordPress ให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์ และโดนในผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ได้มากที่สุด

ตอนนี้ผมเองก็กำลังพัฒนาธีมเพื่อขายใน Themeforest เช่นกันสามารถดูตัวอย่างธีมที่ทำได้จากลิงค์นี้ http://pawathemes.com/portfolio_wp/joosa_medical/ สิ่งที่สอนก็จะมาจากประสบการณ์จริงในการทำครับ

เนื้อหาอบรมครอบคลุมเวอร์ชั่น 4.2+
ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน 9:00 – 16:00 น.

เนื้อหา สำหรับหลักสูตร WordPress Theme Design (การสร้างและออกแบบ Theme WordPress)

Session 1 : เตรียมความพร้อมก่อนการสร้าง Theme WordPress

 • แนะนำ Software ที่ใช้ในการพัฒนา Theme WordPress
 • แนะนำ Theme WordPress , Option และฟีเจอร์ต่างๆของธีม
 • แนะนำแหล่งความรู้ http://codex.wordpress.org/Theme_Development
 • อธิบายการทำงานของ Sidebar และ Widgets
 • เข้าใจการทำงานของ Main Navigation

Session 2 : เรียนรู้โครงสร้างของ Theme WordPress

 • Layout ของเว็บไซต์ที่นิยมกันในปัจจุบัน
 • เข้าใจเกี่ยวกับ Div Structure

Session 3 : เรียนรู้ WordPress Cheat Sheet

 • การทำงานของโครงสร้าง และไฟลล์ต่างๆใน WordPress Theme
 • เข้าใจไฟลล์พื้นฐานของ WordPress
 • เข้าใจ Include Tag ต่างๆของ WordPress
 • เข้าใจ Template Tag ต่างๆเพื่อใช้ดึงข้อมูลมาแสดงใน Theme
 • เข้าใจการทำงานของ Loops ใน WordPress
 • การใช้งาน functions.php

Session 4 : การสร้าง Navigation

 • การสร้าง Horizon Navigation Menu
 • การสร้าง Vertical Navigation Menu

Session 5 : การสร้างหน้าแสดงเนื้อหา

 • การสร้างหน้าสำหรับ Post
 • การสร้างหน้าสำหรับ Page
 • การสร้างหน้า Home Page
 • แนะนำการใช้งาน Custom field

Session 6 : การสร้าง Theme Package

 • การแบ่งไฟลล์ใส่ไฟลล์ธีม
 • การสร้าง Package File

ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอบรม 4,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)
*** หมายเหตุ ต้องนำ Notebook มาเอง

รับอบรม รอบละ 10 ท่านเท่านั้น เมื่อ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมมาที่ 0 2462 5593 หรือ สแกนและส่งไฟล์มาที่ E-mail: info@atcreative.co.th ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท เอที ครีเอทีฟ โซลูชั่น จำกัด เลข ที่ 95/75 หมู่ที่ 18 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 1 0 1 5 5 5 2 0 7 6 1 8 3 โปรดนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามองค์กร 3% หรือ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1% มาในวันอบรม ทางบริษัทจะส่งใบเสร็จและ ใบกำกับภาษีให้กับท่าน เมื่อได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

ราคานี้รวม

 • Coffee Break
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • คู่มือสรุปการติดตั้งและใช้งาน WordPress อย่างละเอียด
 • CD WordPress รวบรวม Theme และ Plugin ที่พร้อมใช้งาน

วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อบัญชี : นายภาวัต พุฒิดาวัฒน์

 • ธ.กสิกรไทย สาขาพระประแดง 193-275-188-5
 • ธ.กรุงเทพ สาขาพระประแดง 125-457-981-4
 • ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประแดง 303-294-631-9
 • ธ.ทหารไทย สาขาพระประแดง 023-234-471-3
 • ธ.กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม3 768-011-870-1

2. วิธีการชำระเงินผ่านทาง Paypal

เลือกชำระผ่านระบบ PayPal ระบุที่อยู่อีเมล์ผู้รับ: pawat@atcreative.co.th
***ต้องชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันที่เปิดอบรม เพื่อทางบริษัทจะได้สำรองที่นั่งพร้อมกับเตรียมคู่มือ + CD การใช้งานให้

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าอบรม

1. การชำระเงิน : ผู้เข้าอบรมต้องชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันอบรม ในกรณีที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ ผู้เข้าอบรมสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าอบรม

2. กรณีต้องการยกเลิก : ผู้เข้าอบรมมีมีเหตุจำเป็นจะยกเลิกการอบรม หลังจากที่ได้ชำระค่าอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 7 วัน

 • หากแจ้งยกเลิกก่อนวันอบรม 7 วัน จะได้รับคืนค่าอบรม 50% (เนื่องจากเกิดค่าดำเนินการ)
 • หากแจ้งยกเลิกในวันอบรมหรือหลังวันอบรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม

3. กรณีไม่สามารถเข้าอบรม

 •  หากเข้าอบรมไม่สามารถมาอบรมในวันดังกล่าวได้ ผู้เข้าอบรมจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรแจ้ง ก่อนวันอบรม อย่างน้อย 3 วัน หากท่านไม่ได้แจ้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเลื่อนวันอบรมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าอบรม

หมายเหตุ :

 • ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนกำหนดเปิด หรือยกเลิกวันอบรม หากมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 4 คน ผู้เข้าอบรมสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวน หากไม่สามารถมาอบรมในครั้งถัดไปได้
  ทางบริษัทจะทำเรื่องคืนเงินภายใน 3 วันทำการ
 • ผู้เข้าอบรมจะต้องนำ Notebook มาใช้ในการอบรมเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประยกุต์ใช้งานต่อ หรือถ้าต้องการให้ทางเราจัดหาให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 300 บาท/1 เครื่อง
 • หากต้องการให้ทางเราหาที่พักให้กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าฝ่ายฝึกอบรมก่อนล่วงหน้าวันอบรม

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง ?
ตอบ เหมาะสำหรับ ทุกคนที่สนใจในการทำเว็บไซต์และการสร้างธีม

หลักสูตรนี้ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง ?
ตอบ ผู้ที่เข้าอบรมจะต้องมีความรู้ในการใช้งาน WordPress มาก่อน

หลักสูตรนี้ต้องเขียนโค๊ต หรือ Dreamweaver เป็นรึเปล่า ?
ตอบ หลักสูตรนี้มีการเขียน PHP Code และ เขียนคำสั่ง Style Sheet CSS


ภาพการอบรมหลักสูตร WordPress

รับทำเว็บไซต์ด้วย WordPress


บริการของเรา : หลักสูตร WordPress Theme , อบรมทำ Theme WordPress , สอนทำธีม WordPress , สอนทำ Theme WordPress